Minister Dušan Čaplovič sa stretol so splnomocnencom vlády pre národnostné menšiny

13.07.2012

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič na dnešnom stretnutí s novovymenovaným splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny Lászlóom Nagyom prerokoval okrem oblasti vysokých škôl aj otázku skvalitnenia menšinového školstva na Slovensku.
    
Aktuálnou témou rokovania bol návrh na preradenie Univerzity J. Selyeho v Komárne do kategórie vysokých škôl. Minister školstva Dušan Čaplovič  na tlačovom brífingu po stretnutí povedal, že návrh Akreditačnej komisie odňať z názvu slovo "univerzita" trom vysokým školám - Akadémii Policajného zboru v Bratislave, Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Univerzite J. Selyeho v Komárne považuje z jeho strany za nemenné rozhodnutie. Dôvodom je zákonné rozhodnutie Akreditačnej komisie a nevyužitie možnosti zo strany univerzít, aby do roka prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov. Minister školstva preto po ukončení medzirezortného pripomienkového konania predloží návrh na preradenie univerzít na rokovanie vlády SR, odkiaľ bude postúpený Národnej rade SR. Splnomocnenec vlády László Nagy v tejto súvislosti uviedol, že chápe a akceptuje odborné dôvody ministerstva, ale proces odobratia titulu univerzita považuje stále za otvorený a bol by rád, ak by sa tento zámer podarilo v priebehu legislatívneho procesu zmeniť.
     Dušan Čaplovič a László Nagy diskutovali aj o problémoch menšinového školstva na Slovensku. Okrem iného sa dohodli na podpore vyučovania slovenského jazyka na národnostných školách. Na podporu tohto zámeru pripravuje ministerstvo školstva v jeseni tohto roka v rámci OP Vzdelávanie vyhlásenie výzvy orientovanej na vzdelávanie v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, s dôrazom na vyučovanie slovenského jazyka v komunikatívnej forme.
     Minister školstva ocenil snahu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny viesť konštruktívny dialóg: „Ak komunikujeme, zbytočne sa nevytvárajú bariéry, nevytvárajú sa múry, ale sa vytvárajú mosty, ktoré v našej viac kultúrnej a viac etnickej spoločnosti potrebujeme," povedal na záver Dušan Čaplovič.
Fotogaléria
  
Videozáznam

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku