» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič sa stretol rektormi vysokých škôl

Minister Dušan Čaplovič sa stretol rektormi vysokých škôl

07.12.2012
Minister Dušan Čaplovič sa stretol rektormi vysokých škôl
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič sa dnes 7. decembra 2012 zúčastnil na 63. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo v priestoroch Študentského domova Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
      Témou rokovania bola okrem iného aj metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2013 a pripravovaná novela vyhlášky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.