» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič s rektormi univerzít navštívil USA

Minister Dušan Čaplovič s rektormi univerzít navštívil USA

17.05.2014
Minister Dušan Čaplovič s rektormi univerzít navštívil USA
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič sa spolu s rektorom Univerzity Komenského v Bratislave Karolom Mičietom a rektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ladislavom Mirossayom zúčastnil na pracovnej ceste v Spojených štátoch amerických.
     Vo Washingtone navštívil Národnú akadémiu vied, kde rokoval s jej výkonným riaditeľom Bruceom B. Darlingom a zúčastnil sa na brífingu o programe SBIR (Small Business Innovation Research – Inovatívny výskum pre malé podniky). V Pittsburghu sa Dušan Čaplovič stretol s kvestorom California University of Pennsylvania, prezrel si jej priestory a diskutoval so zástupcami univerzity. Práve s touto univerzitou podpísalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky koncom minulého roka memorandum o spolupráci a činnosti Centra slovenského jazyka v Spojených štátoch amerických. Dokument vytvára medzinárodný rámec na spoluprácu pri tvorbe kurzov slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre záujemcov v USA. Ide o kvalifikované kurzy na akademickej úrovni s využitím on-line technológií podporených prezenčnou formou vzdelávania i prácou lektora.
     Kľúčovým bodom programu ministra Dušana Čaploviča bola jeho účasť na medzinárodnej konferencii o vzdelávaní ICE 2014 „We“ The Teachers: Meeting in an International Classroom for Better Education v Chicagu, jeho vystúpenie a následná diskusia. V Chicagu sa taktiež stretol s vedením Benedictine University a navštívil aj University of Chicago. Na jej pôde sa stretol nielen s vedením univerzity, ale tiež s profesorom finančnej ekonómie Ľubošom Pástorom.
     Súčasťou programu ministra boli aj stretnutia s krajanmi v New Yorku, Pittsburghu i v Chicagu.

 
Príhovor ministra na stretnutí s krajanmi v rezidencii Stáleho predstaviteľa SR pri OSN v New Yorku.
Príhovor ministra na stretnutí s krajanmi v rez...
Stretnutie ministra s krajanmi v rezidencii Stáleho predstaviteľa SR pri OSN v New Yorku.
Stretnutie ministra s krajanmi v rezidencii Stá...
Stretnutie ministra s krajanmi v rezidencii Stáleho predstaviteľa SR pri OSN v New Yorku.
Stretnutie ministra s krajanmi v rezidencii Stá...
Stretnutie ministra s krajanmi v rezidencii Stáleho predstaviteľa SR pri OSN v New Yorku.
Stretnutie ministra s krajanmi v rezidencii Stá...
Stretnutie ministra s krajanmi v rezidencii Stáleho predstaviteľa SR pri OSN v New Yorku.
Stretnutie ministra s krajanmi v rezidencii Stá...
Rokovanie ministra a delegácie SR v národnej akadémii vied s Bruceom Darlingom výkonným riaditeľom.
Rokovanie ministra a delegácie SR v národnej ak...
Rokovanie ministra a delegácie SR v národnej akadémii vied s Bruceom Darlingom.
Rokovanie ministra a delegácie SR v národnej ak...
Rokovanie ministra a delegácie SR v národnej akadémii vied s Sujaiom Shivakumarom, projektovým špecialistom.
Rokovanie ministra a delegácie SR v národnej ak...
Stretnutie ministra s krajanmi z okolia Pittsburghu Friends of Slovakia.
Stretnutie ministra s krajanmi z okolia Pittsbu...
Honorárny konzul SR v Pennsylvánii  John Senko udeľuje ministrovi medailu Friends of Slovakia.
Honorárny konzul SR v Pennsylvánii John Senko ...
Pozdravný príhovor ministra pozvaným krajanom Friends of Slovakia  v Pittsburghu.
Pozdravný príhovor ministra pozvaným krajanom F...
 Návšteva ministra na University of Pittsburgh, prehliadka národných miestností.
Návšteva ministra na University of Pittsburgh,...
Rokovanie ministra a delegácie SR na California University of Pennsylvania.
Rokovanie ministra a delegácie SR na California...
Rokovanie s kvestorom university Dr. Bruceom Barnhartom.
Rokovanie s kvestorom university Dr. Bruceom Ba...
Návšteva ministra a delegácie SR na Benedictine University v Chicagu.
Návšteva ministra a delegácie SR na Benedictine...
Rokovanie ministra na Benedictine University.
Rokovanie ministra na Benedictine University.
Spoločná foto vedenia univerzity s ministrom a delgáciou SR.
Spoločná foto vedenia univerzity s ministrom a ...
Prehliadka Benedictine University.
Prehliadka Benedictine University.
Stretnutie ministra s slovenskou krajanskou komunitou na Benedictine University.
Stretnutie ministra s slovenskou krajanskou kom...
Stretnutie ministra s slovenskou krajanskou komunitou na Benedictine University.
Stretnutie ministra s slovenskou krajanskou kom...
Stretnutie ministra s slovenskou krajanskou komunitou na Benedictine University.
Stretnutie ministra s slovenskou krajanskou kom...
Výstava prác a fotografií žiakov krajanskej komunity.
Výstava prác a fotografií žiakov krajanskej kom...
Hlavný prejav ministra na Medzinárodnej konferencii o vzdelávaní v Chicagu.
Hlavný prejav ministra na Medzinárodnej konfere...
Hlavný prejav ministra na Medzinárodnej konferencii o vzdelávaní v Chicagu.
Hlavný prejav ministra na Medzinárodnej konfere...
Diskusia ministra s delegátmi po prejave na Medzinárodnej konferencii o vzdelávaní v Chicagu.
Diskusia ministra s delegátmi po prejave na Med...
Diskusia ministra s delegátmi po prejave na Medzinárodnej konferencii o vzdelávaní v Chicagu.
Diskusia ministra s delegátmi po prejave na Med...
Diskusia ministra s delegátmi po prejave na Medzinárodnej konferencii o vzdelávaní v Chicagu.
Diskusia ministra s delegátmi po prejave na Med...
Ocenenie ministra prezidentom  konferencie Sedatom Dumanom.
Ocenenie ministra prezidentom konferencie Seda...
Neformálne rozhovory počas konferencie s delegátmi.
Neformálne rozhovory počas konferencie s delegá...
Neformálne rozhovory počas konferencie s delegátmi.
Neformálne rozhovory počas konferencie s delegá...
 Spoločné foto ministra s prezidentom Medzinárodnej konferencie o vzdelávaní Sedatom Dumanom.
Spoločné foto ministra s prezidentom Medzináro...
 príchod ministra na University of Chicago, víta prof. Ľuboš Pástor.
príchod ministra na University of Chicago, vít...
Prehliadka University of Chicago.
Prehliadka University of Chicago.
Rokovanie ministra na University of Chicago.
Rokovanie ministra na University of Chicago.
Rokovanie ministra na University of Chicago.
Rokovanie ministra na University of Chicago.