Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič rokoval s komisárkou Európskej komisie

Minister Dušan Čaplovič rokoval s komisárkou Európskej komisie

22.01.2014
Minister Dušan Čaplovič rokoval s komisárkou Európskej komisie
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič v Bratislave rokoval s komisárkou Európskej komisie pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn. Témou spoločného rokovania bola agenda Horizont 2020 a opatrenia rezortu školstva na podporu výskumu a inovácií.
     „S pani eurokomisárkou sme hovorili o konkrétnych opatreniach, ktoré náš rezort prijíma spolu s ďalšími partnermi na to, aby eurofondy v čo najväčšej miere podporovali výskum a inovácie v úzkej spolupráci medzi štátom, univerzitami, Slovenskou akadémiou vied a súkromným sektorom,“ uviedol minister Dušan Čaplovič.
     Ďalšími témami spoločného rokovania boli aj závery decembrového rokovania ministrov školstva štátov V4 v Budapešti a tiež agenda Dunajskej stratégie.