» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič prijal maďarského ministra pre ľudské zdroje Zoltána Baloga

Minister Dušan Čaplovič prijal maďarského ministra pre ľudské zdroje Zoltána Baloga

24.01.2013
Minister Dušan Čaplovič prijal maďarského ministra pre ľudské zdroje Zoltána Baloga
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič prijal 24. januára 2013 na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky maďarskú delegáciu vedenú ministrom pre ľudské zdroje Zoltánom Balogom.
     Na spoločnom rokovaní venovali ministri pozornosť vzdelávaniu slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, ako aj maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Ich spoločnými témami bola taktiež optimalizácia a reštrukturalizácia školskej siete či systémové zmeny realizované v oboch krajinách. Pozornosť venovali aj konkrétnym krokom pripravovaným v najbližšom období v oblasti vysokého školstva, vrátane podpory skvalitnenia výučby na Univerzite J. Selyeho v Komárne. Hovorili taktiež o podpore slovenských škôl v Komlóši i Békešskej Čabe, ako aj o vyučovaní slovenského jazyka v Maďarsku.
     Minister Dušan Čaplovič pozval pri tejto príležitosti maďarského ministra Zoltána Baloga opätovne na Slovensko, a to na pripravovanú medzinárodnú konferenciu venovanú duálnemu systému vzdelávania v oblasti stredného odborného školstva.
     Rezortní kolegovia vyjadrili spoločný záujem navzájom sa informovať a podporovať v spoločných otázkach. „Žijeme v strednej Európe a zdedili sme rovnaké problémy školstva po dvadsiatich rokoch ich neriešenia a myslím si, že poznatky zo susedného Maďarska budú v niektorých oblastiach aj pre náš rezort inšpiratívne,“ uviedol po rokovaní minister Dušan Čaplovič.