Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič predstavil Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu

Minister Dušan Čaplovič predstavil Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu

03.12.2012
Minister Dušan Čaplovič  predstavil Koncepciu štátnej politiky v oblasti športu
     Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020 bola témou celoslovenskej odbornej diskusie, ktorá sa uskutočnila v pondelok 3. decembra 2012. Podujatie sa konalo v priestroch Správe účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave.
     Úvod bol venovaný základným východiskám a cieľom koncepcie, o ktorých hovoril minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Išlo o materiál, ktorý má  špecifikovať aktuálne problémy slovenského športu a za aktívnej účasti všetkých zainteresovaných - športovcov, rodičov, učiteľov, trénerov, riaditeľov a zriaďovateľov škôl, športových funkcionárov i médií - a za podpory vlády SR, hľadať východiská spolu s riešeniami na jeho rozvoj v rokoch 2013 - 2020. S ministrom školstva predstavili zámery koncepcie aj prezident Slovenského olympijského výboru František Chmelár a predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš.
     O Koncepcii boja proti diváckemu násiliu na roky 2013 – 2016 hovoril prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar, šport v kontexte médií predstavil generálny riaditeľ RTVS Václav Mika. Témou konferencie bola tiež analýza financovaniu športu v Slovenskej republike a jeho podpora z verejných zdrojov. Popoludňajšia časť bola venovaná úspešnej reprezentácii Slovenska, medzinárodnej spolupráci a vzdelávaniu v športe či boji proti dopingu.