Minister Dušan Čaplovič pozdravil zahraničných Slovákov

31.10.2012
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa v utorok 30. októbra 2012 začala v Bratislave Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012.Na podujatí, ktoré organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča, sa v dňoch 30. – 31. októbra 2012 zišli krajania z 20 štátov štyroch kontinentov.
     Minister Dušan Čaplovič vo svojom príhovore okrem iného predstavil aktivity svojho rezortu na podporu Slovákov v zahraničí v podobe štipendií či vzdelávacích kurzov pre učiteľov materských, základných a stredných škôl.
      „Rád by som zdôraznil, že v budúcnosti sme pripravení poskytovať a organizovať tieto kurzy aj na školách v zahraničí, pokiaľ o to školy prejavia záujem,“ uviedol minister, ktorý taktiež ocenil krajanov za ich snahu o udržanie svojej identity.
     „My, tu doma, považujeme našich zahraničných krajanov, ich organizácie a spolky za neoddeliteľnú súčasť našich dejín, ale aj prítomnosti a budúcnosti,“ konštatoval Dušan Čaplovič.

 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku