Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič podpísal dohodu s Ukrajinou o uznávaní dokladov o vzdelaní

Minister Dušan Čaplovič podpísal dohodu s Ukrajinou o uznávaní dokladov o vzdelaní

08.04.2014
Minister Dušan Čaplovič podpísal dohodu s Ukrajinou o uznávaní dokladov o vzdelaní
      Dnes 8. apríla 2014 podpísal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič s ministrom vzdelávania a vedy Ukrajiny Serhijom Myronovyčom Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o akademickom vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a na Ukrajine.
      Cieľom dohody je rozvíjanie spolupráce medzi oboma krajinami v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a taktiež podpora vedeckej výmeny. Ministrisa zhodli na dôležitosti medzirezortnej spolupráce a zdôraznili význam vzájomnej kooperácie medzi slovenskými a ukrajinskými vysokými školami.