» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič odovzdal ceny za vedu a techniku za rok 2013

Minister Dušan Čaplovič odovzdal ceny za vedu a techniku za rok 2013

14.11.2013
Minister Dušan Čaplovič odovzdal ceny za vedu a techniku za rok 2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič ocenil dnes v Bratislave vedcov a vedecké tímy za ich prácu a mimoriadne výsledky. Slávnostným odovzdávaním cien vyvrcholil jubilejný 10. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku.
     Z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča si prevzalo ceny 15 vedeckých osobností a štyri výskumné tímy v štyroch kategóriách, a to Osobnosť vedy a techniky, Vedecko-technický tím rokaOsobnosť vedy a techniky do 35 rokov Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky. Laureátov navrhla odborná komisia na základe nominácií reprezentantov jednotlivých sektorov výskumu a vývoja.
     Počas slávnostného aktu boli taktiež udelené aj ďalšie ocenenie - Cena M.R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce za rok 2013, Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2013, Propagátor vedy a techniky za rok 2013 a Cena Aurela Stodolu.

 
Osobnosť vedy a techniky
- hosťujúci profesor Ing. Ľudovít Kupča, CSc.
- profesor Ing. Štefan Medvecký, PhD.
- profesor Ing. Jozef Štulrajter, CSc.  
- Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. 
- profesor PhDr. Peter Liba, DrSc
Osobnosť vedy a techniky - hosťujúci profesor ...
Vedecko-technický tím roka: 
- Kolektív projektu prúdového zdroja pre napájanie magnetov synchrotrónu EVPÚ, a.s., 
- Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša,
- Tím profesora Petra Mocza,
- Vedecko-technický tím spoločného pracoviska na výskum a vývoj pokročilých kovových  materiálov a kompozitov Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Bratislave a Materiálovo technologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.
Vedecko-technický tím roka: - Kolektív projek...
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
- Ing. Martin Weis, PhD.
- Ing. Kristína Kukurová, PhD. 
- RNDr. Zuzana Pribulová, PhD.
 - Ing. Vladimír Kováč
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov - Ing. Ma...
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky:
- profesor Ing. Karol Flórián, DrSc., Dr.h.c. 
- Ing. Mária Fišerová, PhD. 
- profesor MVDr. Pavol  Dubinský, DrSc. 
- profesor Ing. PhDr. Štefan Kassay, DrSc., Dr.h.c. 
- hosťujúci profesor Ing. Peter Magvaši, CSc. 
- profesor RNDr. Koloman Ivanička, DrSc.
Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky: ...
Cena M.R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce za rok 2013
- projekt „Advanced optical diagnostics and applications of DC and pulsed air discharges“, zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. a jeho kolektív.
Cena M.R. Štefánika za najväčší prínos v oblast...
Cena M.R. Štefánika za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce za rok 2013
- projekt „Advanced optical diagnostics and applications of DC and pulsed air discharges“, zodpovedný riešiteľ doc. RNDr. Zdenko Machala, PhD. a jeho kolektív.
Cena M.R. Štefánika za najväčší prínos v oblast...