» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič ocenil pedagógov v Trenčianskom kraji

Minister Dušan Čaplovič ocenil pedagógov v Trenčianskom kraji

24.03.2014
Minister Dušan Čaplovič ocenil pedagógov v Trenčianskom kraji
     Z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča si v pondelok 24. marca 2014 prevzali ocenenia za svoju prácu úspešní pedagógovia Trenčianskeho samosprávneho kraja.
     Podujatie sa konalo pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov. Uskutočnilo sa v priestoroch Galérie M. A. Bazovského (Palackého ul.) v Trenčíne.
     Po úvodnom vystúpení ministra sa prítomným prihovoril predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Nasledovalo oceňovanie a kultúrny program.
     Organizátorom akcie bol okrem Trenčianskeho samosprávneho kraja aj Okresný úrad Trenčín.