» Aktuality » Minister Dušan Čaplovič na neformálnom zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť

Minister Dušan Čaplovič na neformálnom zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť

02.05.2013
     Spôsob ako najlepšie využiť prínosy investícií do výskumu pre hospodársky rast EÚ, zamestnanosť a kvalitu života občanov je ústrednou témou dnešného stretnutia Rady pre konkurencieschopnosť. Slovenskú republiku na zasadnutí v írskom Dubline zastupuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.  
     Vystúpenie ministra sa uskutoční v rámci panelovej diskusie zameranej na prínos základného výskumu ku konkurencieschopnosti EÚ a kvalitu života jej občanov. Z pozície Slovenskej republiky bude hovoriť o potrebe prepojenia verejného a súkromného sektora na podporu vzdelávania, výskumu a inovácií. Informovať bude taktiež o príprave Stratégie inteligentnej špecializácie vo výskume a inováciách pre Slovenskú republiku do roku 2020, ktorá sa realizuje vo vzájomnej spolupráci rezortov školstva (oblasť výskumu) a hospodárstva (oblasť inovácií). Jej obsah bude zameraný predovšetkým na podporu partnerstiev medzi akademickými inštitúciami a priemyslom, vrátane napr. sieťovania klastrov na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.
     Dušan Čaplovič na zasadnutí zároveň odprezentuje konkrétne opatrenia na podporu účasti slovenských organizácií a výskumníkov v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 vrátane projektov ERC (Európska výskumná rada).
     V rámci diskusie o spoločenských inováciách predstaví svojim partnerom významný slovenský projekt zameraný proti falzifikovaniu diplomových a rigoróznych prác, ktorý bol predbežne navrhnutý na ocenenie Európskou komisiou. Je realizovaný Centrom vedecko-technických informácií, priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.