» Aktuality » Minister Draxler v Oxforde

Minister Draxler v Oxforde

28.04.2015
Minister Draxler v Oxforde
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler navštívil v dňoch 24. a 25. apríla 2015 Oxfordskú univerzitu. Absolvoval obed so slovenskými a českými študentmi, po ktorom nasledovala jeden a polhodinová diskusia. V rámci nej sa študenti zaujímali najmä o plány ministra na reformy v oblasti vysokého školstva.
     Juraj Draxler podrobne vysvetľoval plánovaný postupný nábeh ministerstva na meranie kvality vysokých škôl z hľadiska poskytovaných služieb a pripravovaný audit výskumnej výkonnosti vysokoškolských inštitúcií a Slovenskej akadémie vied. Od týchto aktivít sa bude v budúcnosti odvíjať aj legislatíva, ktorá vytvorí väčší priestor na súťažné financovanie vedy a inštitucionálne financovanie nadviazané na kvalitu.
     Minister sa, naopak, zaujímal o dojmy študentov z Oxfordu  v porovnaní s prostredím doma. „Prvá odpoveď bola, že na Oxforde sa k nim pedagógovia správajú oveľa lepšie,“ povedal minister Draxler. „Všetci na to okamžite energicky prikývli. Oveľa menší dôraz kládli na rozdiely v reputácii či materiálnom vybavení domácich škôl a Oxfordu“, doplnil minister
     Minister so študentmi zároveň diskutoval o možnostiach ich návratu do vlasti po ukončení štúdia. Informoval ich, že na úrovni vlády prebiehajú diskusie o možnostiach finančnej podpory pre špičkových profesionálov, ktorí sa vrátia na Slovensko. Aj tu zazneli pripomienky, že špičkoví profesionáli potrebujú predovšetkým pocit, že o ich návrat domáce akademické prostredie či verejná sféra stojí.
     Minister poukázal na postupné vytváranie štruktúr v štátnej správe, ktoré sú schopné prijímať špičkových profesionálov. Okrem Inštitútu finančnej politiky MF SR je podľa ministra takýmto príkladom aj postupne rozširovaný Inštitút vzdelávacej politiky MŠVVaŠ.
     Ministrov oxfordský program pokračoval na ďalší deň stretnutím s Prof. Philippom Kukurom. Tento špičkový fyzikálny chemik, syn známeho slovenského herca Juraja Kukuru, ministra informoval o možnostiach uplatnenia talentovaných slovenských študentov na Oxfordskej univerzite a apeloval na väčšiu propagáciu týchto možností či prípadnú finančnú podporu zo strany štátu alebo súkromných sponzorov.
     „V takejto diskusii sme strávili niekoľko príjemných hodín, vyplnených obedom aj prechádzkou po budovách starobylej Oxfordskej univerzity,“ povedal Draxler. „Pre našu intelektuálnu elitu toho robíme stále málo a ponuku spolupracovať pri koordinácii umiestňovania našich najtalentovanejších na tejto špičkovej univerzite som s radosťou privítal,“ dodal minister.