Mimoriadna tlačová konferencia MŠVVaŠ SR

17.02.2012

     Dnes 17. februára 2012 sa o 14.00 hod. uskutoční mimoriadna tlačová konferencia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Minister Eugen Jurzyca bude na nej reagovať na vyhlásenia Konfederácie športových zväzov SR a Združenia technických a športových činností SR v oblasti zmien financovania športu. 

Miesto a čas: MŠVVaŠ SR, 4. posch., Stromová 1, Bratislava, 14.00 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku