» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Mexiko

Mexiko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými
(Mexiko, 9. 8. 1968; platí bez obmedzenia)

Základná dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi mexickými
(20. 4. 1979; platí bez obmedzenia)