» Regionálne školstvo » Financovanie » Metodika; otázky a odpovede k školám v prírode a lyžiarskym kurzom » Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov

Metodika k prideľovaniu finančných prostriedkov

     Pri príprave rozpočtu na podporované aktivity v roku 2019 vychádzalo ministerstvo z predpokladu, že pre každú základnú školu podporí školu v prírode pre žiakov jedného ročníka na prvom stupni a lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka na druhom stupni základnej školy. Pre každú strednú  školu ministerstvo podporí lyžiarsky kurz pre žiakov jedného ročníka, pre stredné školy s 8-ročným vzdelávacím programom v ročníkoch 1- 4 podporí jeden ročník a v ročníkoch 5 - 8 tiež jeden ročník. Podrobné pravidlá sú popísané v priloženom materiáli.