» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Metodický pokyn č. 12/2008-RI z 29. septembra 2008 o používaní geografických názvov v učebniciach, v učebných textoch a v pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny

Metodický pokyn č. 12/2008-RI z 29. septembra 2008 o používaní geografických názvov v učebniciach, v učebných textoch a v pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny

25.09.2008