» Aktuality » Metodicko-pedagogické centrum „žije“ bojom proti extrémizmu

Metodicko-pedagogické centrum „žije“ bojom proti extrémizmu

31.10.2016
Metodicko-pedagogické centrum „žije“ bojom proti extrémizmu
     Prvý kontakt s extrémizmom majú už žiaci základných a stredných škôl. Práve pre učiteľov i vychovávateľov pôsobiacich v tejto oblasti Metodicko-pedagogické centrum pravidelne organizuje odborné semináre, o ktoré je v každom regióne veľký záujem. Extrémizmus pokrýva mnoho tém, ako napríklad multikulturalizmus či šikanovanie. V MPC sa hovorilo nielen o nich.
      V regionálnom pracovisku MPC Nitra bola téma extrémizmu predstavená 52 účastníkom cez multikulturálnu a globálnu výchovu. O problematike prednášali Paul Kindji za Iniciatívu Kvety demokracie a zástupkyňa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre Miroslava Bírová.
     Každý z prizvaných expertov sprostredkoval informácie zo svojej perspektívy, účastníci mohli reflektovať pohľad policajta, sociálneho pedagóga, učiteľa geografie a etiky a výstup žiakov strednej školy z predmetu spoločenská komunikácia.
     Odborný seminár bol pripravený podľa Komenského zásady názornosti, a to tak, že účastníci mohli rozmanitosť vnímať všetkými zmyslami. Sprievodným hudobným koloritom boli piesne Boba Dylana, čerstvého laureáta Nobelovej ceny za literatúru za rok 2016. Taktiež mohli ochutnávať pripravené chuťovky zo sýrskej, čínskej, židovskej a indickej kuchyne. Atmosféru podujatia dokreslila aj výstava fotografií s rovnakou témou seminára - Extrémizmus.
     „Pozitívum vidím v možnostiach získať informácie o téme, ktorá je v súčasnosti na základných školách prezentovaná len veľmi minimálne. Najviac ma zaujal príspevok pani Miroslavy Bírovej z CPPPaP v Nitre, nakoľko odprezentovala metodickú príručku, materiály a program, s ktorými som doteraz nemala možnosť sa oboznámiť,“ s nadšením okomentovala podujatie Soňa Moriczová zo ZŠ Nábrežná v Nových Zámkoch.

Spolupráca s políciou
      Na všetkých seminároch o extrémizme MPC spolupracuje s odborom extrémizmu a diváckeho násilia Prezídia Policajného zboru. Jeho zástupcovia priblížia účastníkom seminára, čo je extrémizmus, ako vznikol, jeho znakya niektoré skryté symboly pravicového i ľavicového extrémizmu. Upozorňujú na militantné skupiny mládeže, ktoré sú evidované od roku 2014 v Slovenskej republike a poukazujú na šírenie tohto javu v celej Európe.
 
V Bratislave aj šikanovanie
     Regionálne pracovisko MPC Bratislava zorganizovalo niekoľko seminárov zameraných na tému extrémizmu nielen pre učiteľov a vedúcich pedagogických pracovníkov, ale aj pre vychovávateľov v školách, detských  domovoch či reedukačných centrách. Diskutovalo sa o extrémizme, radikalizácii, šikanovaní v školách a o domácom násilí.
     Učitelia potvrdili, že so šikanovaním na školách sa často stretávajú. Téma domáce násilie mnohokrát odzrkadľuje správanie, ktoré deti zažívajú doma. Podľa tohto vzorca sa správajú aj žiaci v škole, a tak sa môžu dostať až do nápravného zariadenia. Keď sú doma každodennými svedkami ubližovania či násilia, častokrát je pre nich takéto správanie prirodzené aj medzi spolužiakmi. Ide o tému, ktorou je potrebné sa vážne zaoberať.
 
Dôležitá je tolerancia
     O extrémizme sa hovorilo aj v Komárne. Seminár usporiadalo detašované pracovisko MPC v Komárne. Prednášajúca Terézia Strédl z Univerzity J. Selyeho v Komárne priblížila tému z viacerých aspektov. Poukázala na dôležitosť tolerancie v dnešnom svete. Ján Makovník zo Základnej školy J. A. Komenského v Komárne vysvetlil, ako v praxi pomocou interaktívnej hry zaviesť multikultúrnu výchovu v triede. Menší žiaci prostredníctvom hry lepšie pochopia život iných kultúr, zvykov a tým je možné predísť následným prejavom neznášanlivosti aj do budúcnosti.
     Metodicko-pedagogické centrum aktuálne ponúka niekoľko programov s tematikou multikulturalizmu, ľudských práv či občianskej náuky. Priamo extrémizmu sa dotýka najnovší vzdelávací program s názvom Rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca v oblasti prevencie proti prejavom extrémizmu. MPC taktiež realizuje semináre k tematike radikalizácie a extrémizmu postupne na všetkých svojich regionálnych pracoviskách. V najbližších mesiacoch budú semináre organizovať regionálne pracoviská v Trenčíne a Žiline.