Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Metodicko-informatívny materiál "Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole"


Metodicko-informatívny materiál "Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole"
Typ súboru:pdf
Velkosť:421450