» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické usmernenia » Metodické pokyny a usmernenia k financovaniu VŠ » Metodické usmernenie k vedeniu účtovníctva pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA

Metodické usmernenie k vedeniu účtovníctva pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA

     Metodické usmernenie k vedeniu účtovníctva pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA obsahuje stručnú charakteristiku systému hospodárenia verejných vysokých škôl a postupy účtovania v prípadoch špecifických pre verejné vysoké školy. Samostatne je uvedený ilustračný príklad k časti Použitie zisku z podnikateľskej činnosti na financovanie hlavnej činnosti.