» Vysoké školstvo » Dokumenty a predpisy » Metodické usmernenia » Metodické pokyny a usmernenia k financovaniu VŠ » Metodické usmernenie k finančnému výkazníctvu pre verejné vysoké školy na rok 2007

Metodické usmernenie k finančnému výkazníctvu pre verejné vysoké školy na rok 2007

     Metodické usmernenie k finančnému výkazníctvu pre verejné vysoké školy na rok 2007 pre finančný informačný systém SOFIA obsahuje prehľad povinností v oblasti finančného výkazníctva vyplývajúcich Ministerstvu školstva SR zo zákona o rozpočtových pravidlách, prehľad špecifických požiadaviek ministerstva smerom k verejným vysokým školám na poskytovanie výkazov a iných materiálov súvisiacich s hospodárením VVŠ, vrátane výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2006 a spôsob vypracovania výkazov prostredníctvom finančného informačného systému SOFIA.
     Príloha_2 metodického usmernenia obsahuje spôsob získania údajov potrebných k vypracovaniu výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2006 ako aj podrobný postup vytvorenia tabuliek T1 až T21 výročnej správy využitím postupov získania údajov za moduly F1, CO, PSM a HR informačného systému SOFIA.