» Veda a technika » Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji » Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji i s prílohami

Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činnosti vo výskume a vývoji i s prílohami