Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Metodické usmernenie č. 36/2016, ktorým sa upravuje postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky


Metodické usmernenie č. 36/2016, ktorým sa upravuje postup pri vykonaní doplňujúcej skúšky
Typ súboru:rtf
Velkosť:210224