Metodické usmernenie č. 14/2005-R MŠ SR z 31. augusta 2005 k realizácii výnosu MP SR o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou


Metodické usmernenie č. 14/2005-R MŠ SR z 31. augusta 2005 k realizácii výnosu MP SR o poskytovaní pomoci z finančných zdrojov EÚ na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou
Typ súboru:pdf
Velkosť:52702