Metodické usmernenie č. 13/2007-R z 30. augusta 2007 ktorým sa stanovuje záväzný postup financovania investičnej výstavby pre verejné vysoké školy (vrátane príloh č. 1-3)


Metodické usmernenie č. 13/2007-R z 30. augusta 2007 ktorým sa stanovuje záväzný postup financovania investičnej výstavby pre verejné vysoké školy (vrátane príloh č. 1-3)
Typ súboru:zip
Velkosť:566631