» Aktuality » Menovanie nových profesorov aj za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

Menovanie nových profesorov aj za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej

11.12.2018
Menovanie nových profesorov aj za účasti štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej
     Spolu 12 nový profesorov vymenoval včera v Prezidentskom paláci prezident SR Andrej Kiska. Slávnostného aktu odovzdania menovacích dekrétov sa za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zúčastnila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.
     Vo svojom príhovore Oľga Nachtmannová prítomným zablahoželala k dosiahnutiu najvyššieho vedecko-pedagogického, resp. umelecko-pedagogického titulu a zaželala im veľa úspechov v práci a pri zvyšovaní kvality vzdelávania, kde majú profesori zásadnú a nenahraditeľnú úlohu.
     Nových profesorov majú odbory katolícka teológia, fyzikálna chémia, strojárske technológie a materiály, antropológia, všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácie, normálna a patologická fyziológia, farmakológia, hudobné umenie, informatika, ošetrovateľstvo a sociálna práca.

Foto: TASR