» Aktuality » Medzinárodný projekt Regional Bus Trip

Medzinárodný projekt Regional Bus Trip

27.08.2014
Medzinárodný projekt Regional Bus Trip
     V dňoch 25. augusta až 1. septembra 2014 sa realizuje medzinárodný projekt, ktorý propaguje európsku kampaň Rady Európy zameranú na boj proti nenávistnému vyjadrovaniu na internete pod názvom NO HATE SPEECH MOVEMENT.
     MŠVVaŠ SR v spolupráci s mládežníckym mimovládnym sektorom, zástupcami niektorých ministerstiev a organizácii sa zapojilo do kampane, keďže ako gestor tvorby politiky mládeže na Slovensku aktívne podporuje podujatia, projekty, školenia zamerané na eliminovanie takýchto prejavov medzi užívateľmi internetu hlavne z radov mladých ľudí.
      Jednou z aktivít, ktorá má medzinárodný rozsah je projekt, vypracovaný v rámci spolupráce s Ministerstvom mládeže a športu Srbskej republiky, do ktorého sa zapojili aj ostatné krajiny Balkánu a Maďarsko. 
      Projekt má oficiálny názov Regional Bus Trip a spája mladých ľudí z 8 krajín v myšlienke propagácie boja proti nenávistnému vyjadrovaniu voči rôznym skupinám ľudí, ktorí sa niečím odlišujú.
      Na propagáciu svojho posolstva si vybrali jednoduchú formu vyjadrenia tzv. Flash mob, ktorým chcú osloviť ľudí k solidarite a vzájomnej tolerancii.
      Súčasťou projektu je stretnutie s ministrami zodpovednými za mládež v jednotlivých krajinách zapojených do projektu, odovzdanie posolstva kampane a diskusia o otázkach a problémoch, ktorým mladí ľudia v súčasnosti čelia.
      Minister školstva Peter Pellegrini prijme účastníkov projektu vo štvrtok 28. augusta 2014 dopoludnia v hoteli Bôrik, kde mu predstavia projekt, odprezentujú doterajšie aktivity kampane a budú diskutovať o jeho plánoch v oblasti podpory mládeže na najbližšie obdobie.
     Flash mob sa zrealizuje v priestoroch EUROVEA, v čase okolo 14:00 h.