» Aktuality » Medzinárodný projekt MPC s tematikou extrémizmu

Medzinárodný projekt MPC s tematikou extrémizmu

25.11.2016
Medzinárodný projekt MPC s tematikou extrémizmu
     Vzdorujeme extrémizmu je názov medzinárodného projektu, ktorého cieľom je prostredníctvom učiteľov eliminovať extrémizmus a jeho prejavy na školách, najmä u detí v nižších ročníkoch ZŠ. Metodicko-pedagogické centrum je zapojené ako jedna z troch partnerských inštitúcií. Spolupráca sa oficiálne začala prvým pracovným stretnutím a účasťou na tematickej konferencii vo Veľkej Británii.
     Metodicko-pedagogické centrum je jedným z partnerov v medzinárodnom projekte „Vzdorujeme extrémizmu“ (Challenging Extremism), ktorý je  financovaný prostredníctvom programu Európskej únie Erasmus+. Koordinátorom projektu je najväčšia vzdelávacia inštitúcia vo Walese (Veľká Británia) Cardiff Council Education Service, ktorú zastupuje Emily Daly.
     V novembri 2016 v meste Cardiff zorganizovali školenia k úvodnému stretnutiu partnerov medzinárodného projektu Vzdorujeme extrémizmu. Do projektu sa zapojilo 13 vzdelávacích inštitúcií z troch krajín – Veľkej Británie, Nemecka a Slovenska. Našu krajinu na prvom stretnutí za Metodickom – pedagogické centrum reprezentovali koordinátorka projektu v MPC Alena Minns, Mária Pappová a Jarmila Šturdíková.
     Cieľom projektu je podporiť pôsobenie učiteľov zamerané na elimináciu extrémizmu u žiakov mladšieho školského veku a v rámci podpory profesijného rozvoja učiteľov pripraviť materiály, ktoré dokážu účinnejšie zamedziť formám extrémizmu na školách.
     Hlavnými výstupmi projektu budú vzdelávacie audiovizuálne didaktické pomôcky a zborník pre učiteľov, ktorého súčasťou budú edukčné materiály, metodiky, prípadové štúdie, príklady osvedčených postupov z praxe a analytické výstupy z prieskumov projektu. Súčasťou aktivít počas úvodného štvordňového stretnutia bola participácia na seminároch k problematike extrémizmu, ktorú účastníkom priblížili napr. Martyn Thomas z waleskej Extrémistickej a protiteroristickej jednotky, Barrie Phillips, riaditeľ úspešného projektu zameraného na elimináciu extrémizmu na britských školách, či  Alan Evans z Cardiff Univerzity. Hodnotnou skúsenosťou boli návštevy troch primárnych škôl v meste Cardiff, s ukážkovým inkluzívnym prístupom pri zohľadnení rôznorodých vzdelávacích potrieb detí z 30 krajín. 
     Cardiff Council Education Service zorganizovali v rámci projektu aj medzinárodnú vzdelávaciu konferenciu s rovnomenným názvom Vzdorujeme extrémizmu. Na konferencii sa zúčastnilo 200 zástupcov zo vzdelávacích organizácií z 13 krajín. Konferencia sa okrem problematiky extrémizmu zamerala aj na ukážky osvedčených postupov v oblasti primárneho vzdelávania v Škandinávii.
     Aktivity projektu Vzdorujeme extrémizmu sú naplánované na 36 mesiacov. Ďalšie pracovné stretnutie na Slovensku má byť v novembri 2017.