» Aktuality » Medzinárodný odborný seminár pre školy s vyučovaním v rómčine

Medzinárodný odborný seminár pre školy s vyučovaním v rómčine

10.04.2018
Medzinárodný odborný seminár pre školy s vyučovaním v rómčine
       Pre školy s vyučovaním v rómčine organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Radou Európy prostredníctvom Európskeho centra pre moderné jazyky medzinárodný odborný seminár s názvom: Quality education in Romani for Europe (QualiRom).
     Cieľom podujatia, ktoré sa koná v dňoch 10. a 11. apríla v Bratislave, je podporovať kvalitné vzdelávanie v rómčine v rámci ľudských práv poskytovaním školení o využívaní materiálov medzinárodného projektu QualiRom a poradenstva k rámcovým učebným osnovám pre rómčinu vypracovaných Radou Európy v nadväznosti na Európsky jazykový referenčný rámec.
     Na seminár v Bratislave prijali pozvanie zástupcovia týchto škôl, vysokoškolskí pedagógovia z Prešova a Nitry, tvorcovia učebných textov, ako aj metodickí a odborní pracovníci rôznych inštitúcií. Súčasťoudvojdňového programu je tiež workshop k práci s vytvorenými metodickými listami.
     Na Slovensku funguje sedem škôl, v ktorých sa v tomto školskom roku vyučuje rómsky jazyk. V Košiciach ide o Súkromnú základnú školu na Galaktickej ul., Súkromnú pedagogickú a sociálnu akadémiu, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium a Konzervatórium Jozefa Adamoviča, ďalej sú to Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Rimavskej Sobote, Súkromná spojená škola Biela voda v Kežmarku a Súkromné gymnázium Z. J. Mallu v Kremnici.
     Na výučbu a štúdium rómskeho jazyka boli Radou Európy vypracované aj dve verzie Európskeho jazykového portfólia podľa vekovej kategórie. Jedna je určená pre žiakov prvého stupňa vo veku od 6 do 11 rokov a druhá verzia je určená žiakom od 11 do 16 rokov. Ich účelom je podporovať študentov rómskeho jazyka v škole, pri vyučovanú mimo školy alebo v rámci neformálneho štúdia.

Ilustračné foto