» Aktuality » Medzinárodné prieskumy majú odpovedať na otázky, ako najlepšie využívať digitálne technológie v školách

Medzinárodné prieskumy majú odpovedať na otázky, ako najlepšie využívať digitálne technológie v školách

29.10.2014
Medzinárodné prieskumy majú odpovedať na otázky, ako najlepšie využívať digitálne technológie v školách
     Hneď dva on-line prieskumy zamerané na oblasť digitálnych technológií v školách spustila túto jeseň Európska sieť škôl (European Schoolnet). Ich cieľom je získať informácie a skúsenosti priamo od učiteľov a špecialistov na informačné a komunikačné technológie (IKT) v školách. Získané údaje sa stanú podkladom pre rozhodovanie o ďalšom smerovaní školstva a metódach, ako skvalitňovať vyučovací proces.
     Prvý z prieskumov je zameraný na zamestnancov škôl zodpovedných za technický rozvoj a zavádzanie IKT, ktorí napríklad poskytujú technickú podporu pre učiteľov, spravujú siete, školské zariadenia, prípadne aj virtuálne výučbové prostredie a zaoberajú sa otázkami bezpečnosti. Jeho cieľom je presnejšie identifikovať náplň práce a úlohy, ktoré každodenne v škole riešia, v záujme ďalšieho rozvoja ich odbornosti aj formou celoživotného vzdelávania. Anonymný prieskum je dostupný v 23 jazykoch na tejto stránke - https://www.surveymonkey.com/s/ICTAdvisor_SK.
     Prieskum zameraný na trendy vo vyučovaní je zasa určený pre všetkých učiteľov. Dáva im priestor vyjadriť sa, aké výzvy čakajú oblasť vzdelávania o päť rokov a akú úlohu by pri tom mohli zohrať moderné technológie. Krátky prieskum je zverejnený v piatich jazykoch (anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom a talianskom) na stránke - http://www.eun.org/observatory/trends/trends-by-teachers-students. Výsledky budú zverejnené a pravidelne aktualizované v Pozorovateľovi Európskej školskej siete v časti Trendy vo vzdelávaní.