» Vysoké školstvo » Aktuality v oblasti vysokého školstva » Medzinárodné parlamentné štipendium Nemeckého spolkového snemu na rok 2016

Medzinárodné parlamentné štipendium Nemeckého spolkového snemu na rok 2016

08.04.2015
Medzinárodné parlamentné štipendium Nemeckého spolkového snemu na rok 2016 je určené pre mladých absolventov vysokých škôl zo Slovenskej republiky vo veku do 30 rokov, ktorí by sa chceli oboznámiť počas päťmesačného pobytu v Berlíne s parlamentným vládnym systémom Spolkovej republiky Nemecko ako aj s pracovnými a rozhodovacími procesmi jej politiky. Cieľom je prispieť k posilneniu parlamentárnych demokracií v Strednej a Východnej Európe.
Mladí absolventi vysokých škôl, ktorí sa zaujímajú o politiku, hovoria veľmi dobre po nemecky, pracujú alebo majú záujem pracovať v štátnej službe, médiách, stranách, spolkoch, na vysokých školách môžu zaslať svoje prihlášky a potrebné dokumenty do 30. júna 2015 (Termín predĺžený do 31.7.2015). Podmienky pre účasť ako aj popis dokumentov, ktoré je potrebné pripojiť k vyplneným prihláškam, ako aj informácie o spôsobe podávania prihlášky, sú uvedené na internetovej stránke Nemeckého spolkového snemu