» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Medzi novinkami vo vyhláške o základnej škole je i snowboardový výcvik

Medzi novinkami vo vyhláške o základnej škole je i snowboardový výcvik

22.08.2008

     Nová vyhláška o základnej škole rieši okrem organizovania bežných školských výletov, exkurzií, plaveckého či lyžiarskeho výcviku i snowboardový výcvik. Školy tak môžu svojim žiakom ponúknuť zaujímavý druh športu.
     V jednom snowboardovom družstve môže byť maximálne 15 žiakov  a účastníci výcviku musia byť poistení proti úrazom. Náklady spojené so snowboardovým výcvikom alebo školou v prírode v zahraničí, rovnako ako pri iných exkurziách, výletoch či výcvikoch, hradí zákonný zástupca žiaka.

Bratislava 22. augusta 2008