» Aktuality » Maturita 2017

Maturita 2017

17.03.2017
Maturita 2017

     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť (riadny termín maturitnej skúšky v školskom roku 2016/2017).
17. 3. 2017 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - maďarský jazyk a literatúra


17. 3. 2017 - Témy PFIČ MS - maďarský jazyk a literatúra

17. 3. 2017 - Témy PFIČ MS - ukrajinský jazyk a literatúra


15. 3. 2017 - Kľúče správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - cudzie jazyky ako 2. vyučovacie jazyky (ktorých hodnotenie sa realizuje v školách)

Anglický jazyk, úroveň C1

Nemecký jazyk, úroveň C1


15. 3. 2017 - Kľúče správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - cudzie jazyky (ktorých hodnotenie sa realizuje v školách)

Anglický jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Anglický jazyk, úroveň B2 - kľúč
  
Francúzsky jazyk, úroveň B2 - kľúč
    
Nemecký jazyk, úroveň B1 - kľúč
   
Nemecký jazyk, úroveň B2 - kľúč
 
Ruský jazyk, úroveň B1 - kľúč
    
Ruský jazyk, úroveň B2 - kľúč15. 3. 2017 - Zadanie PFIČ MS z cudzích jazykov ako 2. vyučovacích jazykov

Anglický jazyk, úroveň C1

Nemecký jazyk, úroveň C1

Ruský jazyk, úroveň C115. 3. 2017 - Zadania PFIČ MS z cudzích jazykov
   
Anglický jazyk, úroveň B1

Anglický jazyk, úroveň B2

Francúzsky jazyk, úroveň B1

Francúzsky jazyk, úroveň B2

Nemecký jazyk, úroveň B1

Nemecký jazyk, úroveň B2

Ruský jazyk, úroveň B1

Ruský jazyk, úroveň B2

Španielsky jazyk, úroveň B1

Španielsky jazyk, úroveň B2

Taliansky jazyk, úroveň B1

Taliansky jazyk, úroveň B2
 

14. marec 2017 - Témy PFIČ MS - Slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2017 - Témy PFIČ MS - Slovenský jazyk a slovenská literatúra

14. marec 2017 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a literatúra

14. marec 2017 - Kľúč správnych odpovedí k ÚKO EČ MS - slovenský jazyk a slovenská literatúra