» Aktuality » MATURITA 2012

MATURITA 2012

13.03.2012

     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky a kľúče správnych odpovedí k úlohám s krátkou odpoveďou pre externú časť.