» Aktuality » Maturantov z Hodruše Hámrov prišiel podporiť aj minister Dušan Čaplovič

Maturantov z Hodruše Hámrov prišiel podporiť aj minister Dušan Čaplovič

27.05.2013
Maturantov z Hodruše Hámrov prišiel podporiť aj minister Dušan Čaplovič
     V pondelok 27. mája 2013 zavítal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  Dušan Čaplovič na Súkromnú strednú umeleckú školu v Hodruši Hámroch. Pri tejto príležitosti sa stretol s pedagogickým zborom a maturantmi, ktorí počas tohto týždňa skladajú svoju skúšku dospelosti. Zároveň odovzdal čestné uznanie študentke Anežke Gúberovej za vynikajúce študijné výsledky, reprezentáciu školy na celoštátnych a medzinárodných súťažiach v oblasti umeleckého spracovania kovov a drahých kameňov.
     Po krátkej diskusii a prehliadke priestorov sa Dušan Čaplovič presunul do Štiavnických Baní, kde navštívil ZŠ s MŠ M. Hella. Ide o výnimočnú školu, ktorá ako jediná základná škola na svete vyučuje predmet Sokoliarstvo, poľovníctvo a lesníctvo. Počas slávnostného programu predvedú žiaci ukážky sokoliarskeho výcviku, ako aj jazdu na  koni.
     V rámci svojej profilácie je škola zameraná na lesnícke vzdelávanie, pozitívne chápanie ochrany prírody a tiež na cestovný ruch. Okrem toho sa žiaci venujú aj canisterapii a avesterapii (terapia pomocou vtákov).

 
Minister školstva Dušan Čaplovič udelil čestné uznanie Anežke Gúberovej za vynikajúce štúdijné výsledky, reprezentáciu školy na celoštátnych a medzinárodných súťažiach v oblasti umeleckého spracovania kovov a drahých kameňov.
Minister školstva Dušan Čaplovič udelil čestné ...
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Du...
Študentka Anežka Gúberová.
Študentka Anežka Gúberová.
Minister školstva Dušan Čaplovič udelil čestné uznanie Anežke Gúberovej za vynikajúce štúdijné výsledky, reprezentáciu školy na celoštátnych a medzinárodných súťažiach v oblasti umeleckého spracovania kovov a drahých kameňov.
Minister školstva Dušan Čaplovič udelil čestné ...
Minister školstva Dušan Čaplovič udelil čestné uznanie Anežke Gúberovej za vynikajúce štúdijné výsledky, reprezentáciu školy na celoštátnych a medzinárodných súťažiach v oblasti umeleckého spracovania kovov a drahých kameňov.
Minister školstva Dušan Čaplovič udelil čestné ...
Minister školstva Dušan Čaplovič.
Minister školstva Dušan Čaplovič.
Minister školstva Dušan Čaplovič.
Minister školstva Dušan Čaplovič.
Minister školstva Dušan Čaplovič pri prehliadke školy.
Minister školstva Dušan Čaplovič pri prehliadke...
Minister školstva Dušan Čaplovič pozdravil maturitnú komisiu.
Minister školstva Dušan Čaplovič pozdravil matu...
Návšteva počas maturít.
Návšteva počas maturít.