» Vysoké školstvo » Vysokoškolská veda a technika » Manunet

Manunet

Multiregionálny projekt MANUNET II v programe ERA-NET bol otvorený 1. apríla 2011 v trvaní 4 rokov. Pozostáva zo 17 zmluvných partnerov a 8 asociovaných partnerov, reprezentujúcich 12 krajín a 11 regiónov. Strategickým cieľom projektu MANUNET II je podpora financovania výrobno-výskumných projektov uskutočňovaných univerzitami, výskumnými organizáciami a podnikmi (najmä malými a strednými).