Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Macedónsko

Macedónsko

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy na roky 2011 - 2015
(Skopje, 13. 4. 2011, platnosť programu bola predĺžená na roky 2016-2020)