» Aktuality » Ma bisteren! - Pamätný deň rómskeho holokaustu v Banskej Bystrici

Ma bisteren! - Pamätný deň rómskeho holokaustu v Banskej Bystrici

03.08.2016
Ma bisteren! - Pamätný deň rómskeho holokaustu v Banskej Bystrici
     Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Peter Krajňák a riaditeľka odboru výchovy a vzdelávania národnostných menšín Mária Prékop sa pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu 2. augusta 2016 zúčastnili na spomienkovej slávnosti, ktorú zorganizovalo občianske združenie In Minorita.
     Spomienková slávnosť sa konala v Pietnej sieni Múzea bb5Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a záštitu nad týmto podujatím prevzal Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity. Pri tejto príležitosti v Múzeu SNP odhalili pamätný kameň Rómom, ktorého príslušníci sa zúčastnili na SNP. Toto podujatie sa každoročne koná od roku 2005.
     Nedávno vydalo MŠVVaŠ SR dodatok k ŠVP, kde odporúča navštíviť okrem iného aj pamätné miesta holokaustu a medzi nimi nechýba ani Pamätník rómskeho holokaustu v Dubnici nad Váhom a Pamätník rómskeho holokaustu v Dunajskej Strede.
     Udalosti, ktoré sa odohrali pred viac ako sedemdesiatimi rokmi je potrebné si pripomínať a nezabúdať na tých, ktorí pre hodnoty mieru a slobody zaplatili vlastným životom. Táto problematika je aktuálna aj v dnešných časoch a je len na nás, aby sme nezabudli na smútok a utrpenie miliónov ľudí, ktorí boli svedkami týchto nešťastných udalostí. Ma bisteren! - Nezabúdajme!