» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Luxembursko

Luxembursko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Luxemburského veľkovojvodstva
(Luxemburg, 17. 6. 1976; platí bez obmedzenia)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument