» Aktuality » Levočské múzeum špeciálneho školstva vie, ako prilákať moderného návštevníka

Levočské múzeum špeciálneho školstva vie, ako prilákať moderného návštevníka

16.05.2017
Levočské múzeum špeciálneho školstva vie, ako prilákať moderného návštevníka
      V Múzeu špeciálneho školstva v Levoči včera slávnostne otvorili novú stálu expozíciu. Po úspešnej reinštalizácii čaká na návštevníkov interakcia, hra aj experiment. 
     Výnimočnú expozíciu Múzea špeciálneho školstva v Levoči sprístupnili počas včerajšieho popolupdnia symbolickým prestrihnutím pásky Ján Turňa, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií v Bratislave (CVTI SR), ktorého je múzeum organizačnou zložkou a Štefánia Petreková, vedúca múzea.
      „Doslova mikrokolektív múzea vytvoril expozíciu hodnú návštevníka 21. storočia,“spomenul vo svojom príhovore Turňa. Na podporu zo strany vedenia CVTI SR, ktoré sa stotožnilo s predloženým návrhom projektu reinštalácie upriamila pri svojich slovách aj Petreková. „S prácami sa začalo už v júli 2014, kvôli ich dokončeniu bolo múzeum od januára 2016 do apríla 2017 zatvorené. Cieľom rekonštrukcie bolo zatraktívniť dovtedy nezaujímavé priestory aj pre bežného návštevníka a otvoriť ich širokej verejnosti,“ dopĺňa Petreková.
      Na slávnostnej vernisáži novej expozície sa zúčastnili pozvaní hostia.  Patrili k nim riaditelia špeciálnych škôl z celého Slovenska, riaditelia múzeí, Pamiatkového úradu, špecializovaných inštitúcií - Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, Rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ale aj zástupcovia firiem, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom na reinštalácii a modernizácii podieľali.
     „Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili aj rodinní príslušníci či potomkovia významných osobností slovenského špeciálneho školstva a špeciálnej pedagogiky. V utorok 16. mája otvoríme brány múzea širokej verejnosti,“ konkretizuje Petreková.
     Múzeum svojou novou expozíciou vytvorilo priestor na získanie informácií, diskusiu, interakciu, experiment, hru či zábavu. Prostredníctvom pozitívneho zážitku chce prehĺbiť vzťah návštevníka k zdravotne znevýhodneným jedincom a cez autenticitu jedinečných historických exponátov či prameňov prispieť k poznávaniu vzdelávania v špeciálnych školách.
     Zaujímavé sú napríklad 3D modely nadrozmerného ľudského oka a ucha s rozoberateľnými časťami, ktoré priblížia fungovanie i poruchy týchto orgánov alebo nadrozmerná kocka s vnútorným tmavým priestorom, evokujúcim domácnosť nevidiaceho.
     „Je výborné, že popisy exponátov sú i v Braillovom písme. Nevidiaci návštevník má možnosť vyhmatať si zaujímavé a najmä historické učebné či kompenzačné pomôcky,“uviedla na margo expozície Dušana Blašková, manažérka pre PR Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je taktiež nevidiacou.  
     Múzeum špeciálneho školstva v Levoči sprístupní epozíciu širokej verejnosti dnes 16. mája 2017 o 16.30 hod.
     Moderná a interaktívna stála expozícia bude sprístupnená v pracovných dňoch, pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod., s posledným vstupom o 15. hodine. Organizované max. 20-členné skupiny sa musia vopred objednať.