Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2008 » Legislatívny zámer zákona o odbornom vzdelávaní

Legislatívny zámer zákona o odbornom vzdelávaní

27.08.2008

     Vláda na svojom dnešnom zasadnutí schválila legislatívny zámer zákona o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave. Nový predpis vytvorí funkčný systém koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zavedie motivačné kritériá pre vstup zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do odborného vzdelávania a vytvorí priestor pre vstup súkromného investičného kapitálu.
     Zákon o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave bude nadväzovať na už schválený zákon o výchove a vzdelávaní a pripravované zákony o pedagogických zamestnancoch a o celoživotnom vzdelávaní. Využije dvojúrovňový model vzdelávania (štátny a školský program). Aktívnu účasť zamestnávateľov na regionálnej alebo miestnej úrovni by mali zabezpečovať školské vzdelávacie programy.

Bratislava 27. augusta 2008