» Medzinárodná spolupráca » Medzinárodné zmluvy a dohovory » Laos

Laos

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Laoskej ľudovo demokratickej republiky
(Vientiane, 25. 11. 1977; platí bez obmedzenia)

Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovo demokratickou republikou
(11. 7. 1977)