Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2007 » Kurikulárna rada prerokovala legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických zamestnancov

Kurikulárna rada prerokovala legislatívny zámer zákona o postavení pedagogických zamestnancov

27.06.2007

     Na zasadnutí Kurikulárnej rady, ktoré sa uskutočnilo 26. júna 2007, rada odporučila predložiť prerokovaný návrh legislatívneho zámeru zákona o postavení pedagogických zamestnancov do ďalšej fázy legislatívneho procesu.
     Predmetom stretnutia bol aj návrh projektu prípravy a uskutočnenia obsahovej reformy školstva v SR. Kurikulárna rada pripravuje okrem princípov zmeny obsahu vyučovania aj vytvorenie troch druhov komisií. Národné predmetové komisie pre materské, základné a stredné školy zhodnotia vhodnosť obsahu podľa predmetov a stupňov vzdelávania. Komisia pre národné vzdelávacie oblasti vypracuje obsahové štandardy, overí a navrhne možnosť integrácie predmetov. Rada súčasne vytvorí komisie pre odborné predmety.
     Kurikulárna rada bude pokračovať v rokovaní v polovici júla, kedy sa bude zaoberať aj návrhom legislatívneho zámeru zákona o výchove a vzdelávaní.

Bratislava 27. júna 2007