» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia » EUROPASS » Často kladené otázky (FAQ) » Kto môže Europass dostať? Pre koho je určený?

Kto môže Europass dostať? Pre koho je určený?

  • je určený pre všetkých občanov, ktorí majú záujem študovať, pracovať alebo žiť v niektorom zo štátov, ktoré o Europass prejavujú záujem
  • je zameraný na žiakov, učňov, študentov, dobrovoľníkov, učiteľov a školiteľov, uchádzačov o zamestnanie ako i pre zamestnaných