» Aktuality » Kritiku poslanca Martina Fronca spochybňujú všeobecne známe fakty

Kritiku poslanca Martina Fronca spochybňujú všeobecne známe fakty

16.10.2013
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odmieta a nezdiela názory poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fronca. Jeho dnešnú kritiku spochybňujú všeobecne známe fakty. Tak vo vzťahu ku komplexnej akreditácii, ako aj vo vzťahu k činnosti Akreditačnej komisie.
     Podľa nášho právneho názoru v prípade akreditačných kritérií nejde o retroaktivitu, a to ani o nepriamu. Kritériá používané pri komplexných akreditáciách činností vysokých škôl majú byť vysokým školám podľa zákona známe jeden rok vopred, čo pri súčasných kritériách bolo dodržané.
     Na margo zverejňovania informácií Akreditačnej komisie zdôrazňujeme, že Akreditačná komisia zverejňuje na svojom webovom sídle žiadosti podávané jednotlivými vysokými školami, hodnotiace správy, vyjadrenia vysokých škôl k nim, ako aj svoje vyjadrenia. Je obojstranný záujem, aby okrem samotných žiadostí boli zverejňované aj podklady a prílohy k nim. To upravuje novela nariadenia vlády SR, ktorá je pred schválením vládou SR. Táto novela okrem iného nastavuje predkladanie podkladov zo strany vysokých škôl tak, aby ich zverejňovanie nespôsobovalo administratívne náklady na strane Akreditačnej komisie, a súčasne bolo minimalizované riziko porušovania zákona o ochrane osobných údajov, keďže dnes vysoké školy predkladajú rôzne podklady, aj s údajmi, ktoré nie je možné zverejniť.
     Akreditačná komisia sa o členstvo v ENQA uchádzala, avšak boli námietky, že nie je dostatočne nezávislá. V súčasnosti bola doručená informácia, že rada ENQA odsúhlasila prijatie Akreditačnej komisie za pridruženého člena bez hlasovacieho práva, ale s právom zúčastňovať sa na všetkých ostatných aktivitách. V rámci nového zákona o vysokých školách, má rezort školstva, ako jednu z hlavných tém, zmenu postavenia akreditačnej komisie. A to tak z pohľadu organizácie ako aj z pohľadu jej činností.  Snahou je jej transformácia na samostatnú agentúru pre posudzovanie kvality, obdobne ako sú takéto agentúry organizované v niektorých iných štátoch.
           
Michal Kaliňák
hovorca ministra