» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Ľudské zdroje » Monitorovací výbor OP Ľudské zdroje » Kritériá pre výber projektov OP ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania

Kritériá pre výber projektov OP ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania