» Aktuality » Kreatívni učitelia matematiky

Kreatívni učitelia matematiky

07.05.2015
Kreatívni učitelia matematiky
     Zvýšiť úroveň matematickej gramotnosti – to je cieľom odborného seminára pre učiteľov základných škôl. Odborné podujatie organizuje Metodicko-pedagogické centrum, detašované pracovisko Žilina, 19. mája na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste.
     Učitelia budú tvoriť na odbornom seminári úlohy z matematiky a následne ich budú prezentovať a posudzovať. Úlohy by mali byť tvorivo koncipované tak, aby žiaci pri ich riešení využívali nielen matematické vedomosti, ale rozvíjali aj kritické myslenie, hodnotenie danej situácie a tvorivý prístup k riešeniu úloh.
     Seminár chce učiteľom priniesť zdokonalenie ich profesijných kompetencií v oblasti tvorby úloh rôzneho typu podľa taxonómií kognitívnych cieľov a zároveň ich chce motivovať, aby efektívnejšie využívali aktivizujúce metódy vo výchove.