Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Medzinárodná spolupráca » Zahraničné pracovné cesty MŠVVaŠ SR » Správy zo zahraničných pracovných ciest » Rozpočtové a príspevkové organizácie MŠVVaŠ SR » Krajský školský úrad v Banskej Bystrici

Krajský školský úrad v Banskej Bystrici