Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2010 » Kontrolný deň na stavbe Fakulty informatiky a informačných technológií STU

Kontrolný deň na stavbe Fakulty informatiky a informačných technológií STU

07.05.2010

     V pondelok 10. mája 2010 sa podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj  zúčastní na kontrolnom dni stavby Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
    
V roku 2006 začala Slovenská technická univerzita s prípravami realizácie stavby novej budovy pre cca 1 800 študentov a tomu zodpovedajúcu výskumnú činnosť. Dôvodom bol najmä nárast potreby profesionálnych odborníkov z oblasti informatiky, ktorý si vyžiadal vytvoriť na univerzite zodpovedajúce podmienky. Termín ukončenia stavby je naplánovaný na rok 2011.

Miesto a čas: areál Mlynská dolina - blok A, Bratislava, 12.00 hod.