Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk

Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na riešenie úloh v roku 2009


Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania na riešenie úloh v roku 2009
Typ súboru:zip
Velkosť:200831