» Aktuality » Konferencia o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

Konferencia o Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012

06.12.2011

     Zvyšovanie povedomia o prínose starších ľudí pre spoločnosť, ako aj prezentácia aktivít zameraných na vzdelávanie seniorov sú hlavné ciele konferencie, ktorá sa bude konať v stredu 7. decembra 2011 v Bratislave.
    
Podujatie organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Národnou agentúrou Programu celoživotného vzdelávania pri príležitosti vyhlásenia roka 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Práve diskusie na túto tému a vzájomná výmena skúseností pri vytváraní podmienok na aktívne starnutie je jedným z cieľov nového európskeho roka. Konferencia je jeho úvodným podujatím. Okrem predstavenia cieľov a zámerov európskeho roka na európskej i národnej úrovni budú na podujatí prezentované aj ukážky príkladov dobrej praxe v rámci programu EÚ pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania dospelých Grundtvig. 

Miesto a čas: hotel Austria Trend, Vysoká 2A, Staré Mesto, Bratislava, 10.00 h.